Praca

Ogłoszenia o naborze


Informacja administratora dla kandydatów do pracy

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Działem Kadr dostępnym pod numerem telefonu: 22 739 12 17

Data publikacji ogłoszenia Stanowisko Opis stanowiska Kontakt
31.03.2021r Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego Wymagania
 • Wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka lub położna (licencjat lub tytuł magistra)
 • Aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki
 • Tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego lub higieny i epidemiologii.
 • Doświadczenie zawodowe na stanowisku pielęgniarki min. 3 lata pracy w szpitalu.
 • Dobra organizacja pracy, inicjatywa, oraz umiejętność pracy pod presją czasu
 • Umiejętności interpersonalne
Obowiązki:
 • Realizowanie programów kontroli zakażeń szpitalnych.
 • Aktywne zwalczanie ognisk endemicznych i epidemicznych zakażeń szpitalnych
 • Identyfikacja, kontrola, monitorowanie i rejestrowanie endemicznych przypadków zakażeń szpitalnych
 • Planowanie i realizacja doraźnych działań w przypadku wystąpienia zakażenia.
 • Szkolenie stanowiskowe w zakresie profilaktyki zwalczania zakażeń
 • Organizowanie systematycznych szkoleń personelu (medyczny, niemedyczny) w zakresie profilaktyki zwalczania zakażeń.
 • Kontrola realizacji skuteczności procedur, oraz kontrola wszystkich ogniw odpowiedzialnych za realizację programu kontroli zakażeń szpitalnych.
 • Nadzorowanie stanu sanitarno-higienicznego oddziałów i komórek organizacyjnych szpitala.
 • Nadzór nad gospodarką odpadami medycznymi.
 • Współpraca z oddziałami szpitala i Działem Farmacji w zakresie kontroli zakażeń szpitalnych.
 • Opracowywanie rocznych programów kontroli zakażeń szpitalnych.
 • Sporządzanie kwartalnych i rocznych raportów.
Osoby zainteresowane ofertą prosimy o kontakt pod nr telefonu 22 739-12-17 lub przesłanie CV na adres sekretariat@mscz.pl.

Wymagane dokumenty:
 • CV zawierające przebieg pracy zawodowej oraz przebieg nauki kandydata
 • Świadectwa potwierdzające kwalifikacje kandydata
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata do potrzeb związanych z rekrutacją (dokumenty, które nie zawierają klauzuli nie będą przez nas rozpatrywane)


Data publikacji ogłoszenia Stanowisko Opis stanowiska Kontakt
31.03.2021r Elektryk
Hydraulik
Stolarz
Wymagania
posiadanie co najmniej zawodowego wykształcenia kierunkowego uprawniającego do wykonywania pracy w jednym z ww. zawodów oraz co najmniej 5 lat doświadczenia w zawodzie potwierdzone świadectwem pracy lub innym równoważnym dokumentem.
Osoby zainteresowane ofertą prosimy o kontakt pod nr telefonu 22 739 10 82 lub przesłanie CV na adres bartosz.rettinger@mscz.pl.

Wymagane dokumenty:
 • CV zawierające przebieg pracy zawodowej oraz przebieg nauki kandydata
 • Świadectwa potwierdzające wykształcenie kandydata
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata do potrzeb związanych z rekrutacją (dokumenty, które nie zawierają klauzuli nie będą przez nas rozpatrywane)


Data publikacji ogłoszenia Stanowisko Opis stanowiska Kontakt
31.03.2021r Ratownik Medyczny – do pracy w Izbie Przyjęć i oddziale Psychiatrii Sądowej i do pracy w grupie interwencyjnej

Sanitariusz – do pracy w grupie interwencyjnej
Praca w systemie zmianowym wg grafików. Warunki zatrudnienia do omówienia w Dziale Kadr MSCZ osobiście (05-802 Pruszków, ul. Partyzantów 2/4) lub telefonicznie pod nr telefonu 22 739 12 17.


Data publikacji ogłoszenia Stanowisko Opis stanowiska Kontakt
31.03.2021r Pielęgniarka/pielęgniarz

Salowa/salowy – do sprzątania pomieszczeń szpitalnych; wykształcenie podstawowe

Opiekun medyczny – do opieki nad pacjentami Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego; wykształcenie: ukończona Szkoła dla Opiekunów Medycznych
Praca w systemie zmianowym wg grafików. Możliwość zatrudnienia osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Osoby zainteresowane ofertą prosimy o kontakt pod nr telefonu 22 758 63 71 lub przesłanie CV na adres sekretariat@mscz.pl.