Praca

Data publikacji ogłoszenia Stanowisko Opis stanowiska Kontakt
17.06.2021r Pielęgniarka Medycyny Pracy Wymagania:
– Wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka lub położna (licencjat lub tytuł magistra).
– Aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki.
– Tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa Medycyny Pracy.
– Doświadczenie zawodowe na stanowisku pielęgniarki medycyny pracy.
– Dobra organizacja pracy, inicjatywa, oraz umiejętność pracy pod presją czasu.
– Umiejętności interpersonalne.

Obowiązki:
– Planowanie i koordynacja badań profilaktycznych pracowników MSCZ, uzgadnianie terminu i zakresu badań.
– Współdziałanie z pracodawcą w procesach rozpoznawania i oceny czynników występujących w środowisku pracy oraz sposoby wykonywania prac mogących mieć ujemny wpływ na zdrowie,
– Przeprowadzanie wywiadu środowiskowego w zakresie epidemiologii , chorób zawodowych i aktualnego stanu zdrowia,
dokonywanie badań przedlekarskich pracowników: pomiar ciśnienia krwi, wzrostu i wagi, badanie ostrości wzroku,
– Wykonywanie zabiegów pielęgniarskich zleconych przez lekarza w tym szczepień ochronnych,
– Prowadzenie dokumentacji pracowniczej w zakresie medycyny pracy,
– Sporządzanie dokumentacji statystycznej z zakresu przeprowadzanych badań profilaktycznych.

Zatrudnienie na umowę o pracę lub na umowę cywilno-prawną w wymiarze 0,5 etatu
Osoby zainteresowane ofertą prosimy o kontakt pod nr telefonu 22 758 63 71 lub przesłanie CV na adres sekretariat@mscz.pl.

Wymagane dokumenty:
– (CV) zawierające przebieg pracy zawodowej oraz przebieg nauki kandydata,
– Świadectwa potwierdzające kwalifikacje kandydata,
– Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa w ochronie zdrowia pracujących,
– Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata do potrzeb związanych z rekrutacją ( dokumenty, które nie zawierają klauzuli nie będą przez nas rozpatrywane).
Data publikacji ogłoszenia Stanowisko Opis stanowiska Kontakt
31.03.2021r Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego Wymagania:
– Wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka lub położna (licencjat lub tytuł magistra)
– Aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki
– Tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego lub higieny i epidemiologii.
– Doświadczenie zawodowe na stanowisku pielęgniarki min. 3 lata pracy w szpitalu.
– Dobra organizacja pracy, inicjatywa, oraz umiejętność pracy pod presją czasu
– Umiejętności interpersonalne


Obowiązki:
– Realizowanie programów kontroli zakażeń szpitalnych.
– Aktywne zwalczanie ognisk endemicznych i epidemicznych zakażeń szpitalnych
– Identyfikacja, kontrola, monitorowanie i rejestrowanie endemicznych przypadków zakażeń szpitalnych
– Planowanie i realizacja doraźnych działań w przypadku wystąpienia zakażenia.
– Szkolenie stanowiskowe w zakresie profilaktyki zwalczania zakażeń
– Organizowanie systematycznych szkoleń personelu (medyczny, niemedyczny) w zakresie profilaktyki zwalczania zakażeń.
– Kontrola realizacji skuteczności procedur, oraz kontrola wszystkich ogniw odpowiedzialnych za realizację programu kontroli zakażeń szpitalnych.
– Nadzorowanie stanu sanitarno-higienicznego oddziałów i komórek organizacyjnych szpitala.
– Nadzór nad gospodarką odpadami medycznymi.
– Współpraca z oddziałami szpitala i Działem Farmacji w zakresie kontroli zakażeń szpitalnych.
– Opracowywanie rocznych programów kontroli zakażeń szpitalnych.
– Sporządzanie kwartalnych i rocznych raportów.
Osoby zainteresowane ofertą prosimy o kontakt pod nr telefonu 22 739-12-17 lub przesłanie CV na adres sekretariat@mscz.pl.

Wymagane dokumenty:
  • CV zawierające przebieg pracy zawodowej oraz przebieg nauki kandydata
  • Świadectwa potwierdzające kwalifikacje kandydata
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata do potrzeb związanych z rekrutacją (dokumenty, które nie zawierają klauzuli nie będą przez nas rozpatrywane)
Data publikacji ogłoszenia Stanowisko Opis stanowiska Kontakt
31.03.2021r Elektryk
Hydraulik
Stolarz
Wymagania:
– posiadanie co najmniej zawodowego wykształcenia kierunkowego uprawniającego do wykonywania pracy w jednym z ww. zawodów oraz co najmniej 5 lat doświadczenia w zawodzie potwierdzone świadectwem pracy lub innym równoważnym dokumentem.
Osoby zainteresowane ofertą prosimy o kontakt pod nr telefonu 22 739 10 82 lub przesłanie CV na adres bartosz.rettinger@mscz.pl.

Wymagane dokumenty:
CV zawierające przebieg pracy zawodowej oraz przebieg nauki kandydata
Świadectwa potwierdzające wykształcenie kandydata
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata do potrzeb związanych z rekrutacją (dokumenty, które nie zawierają klauzuli nie będą przez nas rozpatrywane)
Data publikacji ogłoszenia Stanowisko Opis stanowiska Kontakt
31.03.2021r Ratownik Medyczny – do pracy w Izbie Przyjęć i oddziale Psychiatrii Sądowej i do pracy w grupie interwencyjnej

Sanitariusz – do pracy w grupie interwencyjnej
Praca w systemie zmianowym wg grafików. Warunki zatrudnienia do omówienia w Dziale Kadr MSCZ osobiście (05-802 Pruszków, ul. Partyzantów 2/4) lub telefonicznie pod nr telefonu 22 739 12 17.
Data publikacji ogłoszenia Stanowisko Opis stanowiska Kontakt
31.03.2021r Pielęgniarka/pielęgniarz

Salowa/salowy – do sprzątania pomieszczeń szpitalnych; wykształcenie podstawowe

Opiekun medyczny – do opieki nad pacjentami Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego; wykształcenie: ukończona Szkoła dla Opiekunów Medycznych
Praca w systemie zmianowym wg grafików. Możliwość zatrudnienia osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Osoby zainteresowane ofertą prosimy o kontakt pod nr telefonu 22 758 63 71 lub przesłanie CV na adres sekretariat@mscz.pl.