Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia
Opublikowano 3 lata temu

Cechy oferty pracy

Stanowisko

Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego

Wymagania

– Wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka lub położna (licencjat lub tytuł magistra) – Aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki – Tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego lub higieny i epidemiologii. – Doświadczenie zawodowe na stanowisku pielęgniarki min. 3 lata pracy w szpitalu. – Dobra organizacja pracy, inicjatywa, oraz umiejętność pracy pod presją czasu – Umiejętności interpersonalne

Obowiązki

– Realizowanie programów kontroli zakażeń szpitalnych. – Aktywne zwalczanie ognisk endemicznych i epidemicznych zakażeń szpitalnych – Identyfikacja, kontrola, monitorowanie i rejestrowanie endemicznych przypadków zakażeń szpitalnych – Planowanie i realizacja doraźnych działań w przypadku wystąpienia zakażenia. – Szkolenie stanowiskowe w zakresie profilaktyki zwalczania zakażeń – Organizowanie systematycznych szkoleń personelu (medyczny, niemedyczny) w zakresie profilaktyki zwalczania zakażeń. – Kontrola realizacji skuteczności procedur, oraz kontrola wszystkich ogniw odpowiedzialnych za realizację programu kontroli zakażeń szpitalnych. – Nadzorowanie stanu sanitarno-higienicznego oddziałów i komórek organizacyjnych szpitala. – Nadzór nad gospodarką odpadami medycznymi. – Współpraca z oddziałami szpitala i Działem Farmacji w zakresie kontroli zakażeń szpitalnych. – Opracowywanie rocznych programów kontroli zakażeń szpitalnych. – Sporządzanie kwartalnych i rocznych raportów.

Dokumenty

CV zawierające przebieg pracy zawodowej oraz przebieg nauki kandydata; Świadectwa potwierdzające kwalifikacje kandydata

Aplikuj

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o kontakt pod nr telefonu 22 739-12-17 lub przesłanie CV na adres sekretariat@mscz.pl