Dokumentacja medyczna

Dokumentacja Medyczna


W związku z ogłoszeniem zagrożenia zdrowia publicznego o znaczeniu międzynarodowym oraz w obliczu zagrożenia epidemiologicznego wywołanego wirusem SARS-CoV-2, dokumentacja medyczna będzie wydawana, za zgodą Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa / Lekarza Naczelnego, osobiście pacjentom oraz osobom upoważnionym do jej odbioru, zgodnie z upoważnieniem złożonym w dokumentacji medycznej MSCZ, wyłącznie na podstawie wniosku złożonego w formie pisemnej w Kancelarii MSCZ lub formie elektronicznej (po podaniu pełnych danych).

Odbiór dokumentacji medycznej, po zweryfikowaniu danych osobowych wnioskodawcy z dokumentem tożsamości, będzie następował po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z pracownikiem Sekcji Statystyki i Dokumentacji Medycznej w każdy wtorek i czwartek w godz. 12:00 – 14:00.

W przypadkach bezpośredniego zagrożenia życia będzie wydawana niezwłocznie Karta informacyjna leczenia szpitalnego.

Wniosek
Cennik