Dokumentacja medyczna

Dokumentacja Medyczna

Dokumentacja medyczna jest wydawana zgodnie z przepisami zawartymi w art. 26 ustawy
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2006 r., za zgodą Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa, pacjentom oraz osobom upoważnionym do jej odbioru, na podstawie wniosku (po podaniu pełnych danych).

W przypadku odbioru osobistego, dokumentacja medyczna będzie wydawana, po zweryfikowaniu tożsamości wnioskodawcy, w dni robocze w godz. 8:00 – 14:00.

Cennik: