CZP

Centrum Zdrowia PsychicznegoPacjenci mieszkający na terenie miasta Pruszkowa, powiatu pruszkowskiego, gminy Podkowa Leśna i dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, którzy po raz pierwszy chcą skorzystać ze świadczeń opieki psychiatrycznej powinni zgłosić się do jednego z dwóch Punktów Zgłoszeniowo-Koordynacyjnych (PZK) – adresy poniżej.

Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny to miejsce, w którym pacjenci:
 • mogą uzyskać informację o zakresie działania centrum i możliwości uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej
 • otrzymują wstępną ocenę potrzeb zdrowotnych
 • uzgadniają  termin przyjęcia ze  wskazaniem miejsca uzyskania niezbędnego świadczenia psychiatrycznego w przypadkach pilnych (nie później, jak 72 godziny od chwili zgłoszenia)
 • uzyskują informacje na temat miejsca uzyskania niezbędnego świadczenia z zakresu pomocy społecznej, w przypadkach tego wymagających
 • otrzymują świadczenia w zakresie  opieki zdrowotnej


Adresy punktów zgłoszeniowo-koordynacyjnych:
1. Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia w Pruszkowie, ul. Partyzantów 2/4, 05-802 Pruszków  
Lokalizacja: budynek V
Kontakt telefoniczny: 22 739 14 26
Kontakt mailowy: czp.pzk.pruszkow@mscz.pl
Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek: 8.00 – 18.00

2. Niepubliczny  Zakład  Opieki Zdrowotnej Victi Sp. z o.o. Plac Czerwca 1976 roku nr 3 02-495 Warszawa – Ursus
Lokalizacja: Poradnie Specjalistyczne
Kontakt telefoniczny: 22 250 08 83
Kontakt mailowy: victi@victi.pl
Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek: 8.00 – 18.00


Do punktów zgłoszeniowo-koordynacyjnych można również kierować zapytania mailowe, adresy umieszczone są powyżej.

Kierownik CZP: dr n. med. Iwona Patejuk-Mazurek, specjalista psychiatra, specjalista terapii środowiskowej
Przyjmuje interesantów: poniedziałek – godz. 9.00-10.00, piątek – godz. 13.00 – 14.00,  tel. 22 739 10 02

W Centrum Zdrowia Psychicznego udzielane są świadczenia w:
 • Poradni Zdrowia Psychicznego
 • Zespole Leczenia Środowiskowego
 • Oddziałach Dziennych
 • Oddziałach Ogólnopsychiatrycznych całodobowych


Poradnia Zdrowia Psychicznego
Adres: Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia w Pruszkowie, ul. Partyzantów 2/4, 05-802 Pruszków (Tworki)
Lokalizacja: budynek V
Kontakt telefoniczny: 22 739 14 26
Koordynator: dr Ewa Śniecińska-Bączkowska, lekarz specjalista psychiatra, tel. 22 739 14 26

Do Poradni Zdrowia Psychicznego przyjmowani są pacjenci pełnoletni z chorobami i zaburzeniami psychicznymi (z wyjątkiem leczenia uzależnień i leczenia chorób otępiennych).
Formy pomocy: Porady i konsultacje psychiatryczne, psychologiczne, terapia indywidualna, konsultacje dla rodzin, psychoedukacja dla rodzin i pacjentów.

W ramach CZP pracują również Poradnie Zdrowia Psychicznego zlokalizowane w:
 • Niepublicznym  Zakładzie  Opieki Zdrowotnej VICTI – Poradnia Zdrowia Psychicznego, Plac Czerwca 1976 roku nr 3, Warszawa – Ursus, tel. 22 250 08 84, 22 250 08 83
 • Samodzielnym Publiczny Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie – Poradnia Zdrowia Psychicznego, ul. Drzymały 19/21, Pruszków, tel. 572 664 592

PZP w MSCZ w Pruszkowie (Tworki):
poniedziałek – środa 8:00 – 18:00
czwartek – piątek 8:00 – 15:00

PZP ul. Drzymały w Pruszkowie:
poniedziałek – środa: 8.00 – 20:00
czwartek – piątek 8:00 – 15:00

PZP Victi – Warszawa-Ursus:
poniedziałek: 17:15 – 19:15
wtorek: 16:00 – 20:00
środa: 11:00-15:00
czwartek: 15:00-19:00

Zespół Leczenia Środowiskowego
Adres: Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia w Pruszkowie, ul. Partyzantów 2/4, 05-802 Pruszków
Lokalizacja: budynek V

Kontakt telefoniczny do Punktu Zgłoszeniowo-Koordynacyjnego, tel. 22 739 13 62 lub bezpośrednio do Zespołu Leczenia Środowiskowego, tel. 22 739 10 74.
Godziny pracy: poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:05

Zespół Leczenia Środowiskowego obejmuje opieką pacjentów pełnoletnich z doświadczeniem choroby psychicznej, w szczególności pacjentów:
 • bez wskazań do hospitalizacji psychiatrycznej, pozostających ze względów terapeutycznych w środowisku domowym
 • pacjentów, którzy zakończyli leczenie w oddziale całodobowym lub dziennym, ale wymagają dalszych intensywnych oddziaływań psychoterapeutycznych, farmakologicznych i rehabilitacyjnych


W ramach ZLŚ nie leczymy pacjentów:
 • posiadających bezwzględne wskazania do hospitalizacji psychiatrycznej całodobowej (bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia chorego lub jego otoczenia)
 • niezdolnych do samodzielnego funkcjonowania, którzy nie mają opieki zapewniającej sprawy bytowe
 • uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych
 • z rozpoznanym otępieniem


Formy pomocy: porady i konsultacje psychiatryczne, działania psychoterapeutyczne, rehabilitacja psychiatryczna, psychoedukacja dla rodzin i pacjentów.
W zależności od stanu zdrowia pacjenta leczenie odbywa się w domu chorego lub w siedzibie CZP.

Przyjęcia do ZLŚ:
 • z wnioskiem o objęcie opieką pacjent może zgłosić się sam, może tego dokonać lekarz prowadzący z poradni zdrowia psychicznego lub lekarz przy wypisie z oddziału całodobowego albo dziennego, a także rodzina pacjenta lub pracownik opieki społecznej. Do przyjęcia konieczne jest skierowanie od lekarza (może być od lekarza POZ)
 • leczenie środowiskowe odbywa się po kwalifikacyjnym badaniu przeprowadzonym przez koordynatora leczenia środowiskowego


Oddział Dzienny Psychiatryczny
Adres: Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia w Pruszkowie, ul. Partyzantów 2/4, 05-802 Pruszków
Lokalizacja: budynek IV
Kontakt telefoniczny do Punktu Zgłoszeniowo-Konsultacyjnego: tel. 22 739 13 62
Bezpośrednio do oddziału dr Paweł Owsiejczuk, lekarz specjalista psychiatra, specjalista seksuologii: tel. 22 739 14 80
Godziny pracy: poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:05

Do Oddziału Dziennego Psychiatrycznego przyjmowani są Pacjenci pełnoletni z chorobami psychicznymi, którzy mają trudności w funkcjonowaniu (osobistym, rodzinnym, zawodowym).
Pobyt w oddziale ma na celu poprawę funkcjonowania indywidualnego i społecznego, poprawę samopoczucia, redukcję objawów i zapobieganie nawrotom choroby.

Formy pomocy: farmakoterapia, psychoterapia grupowa dla osób potrzebujących wsparcia, terapia zajęciowa, aktywizacja społeczna, drama, psychoedukacja, trening asertywności, filmoterapia, relaksacja, biblioterapia, terapia ruchem, arteterapia, trening poznawczy, zajęcia integracyjne.

Kwalifikacja do Oddziału Dziennego (zgłoszenie w PZK):
– odbywa się na podstawie skierowania od lekarza.

Przyjęcie do oddziału odbywa się po kwalifikacji i wyznaczeniu terminu.
Uzgodnienie terminu kwalifikacji w Punkcie Zgłoszeniowo-Koordynacyjnym tel. 22 739 13 62, kwalifikacje odbywają się w środy i czwartki, godz. 13.00-14.00.

W ramach CZP funkcjonują też oddziały dzienne zajmujące się terapią zaburzeń lękowych (nerwicowych). Informacje w PZK, tel. 22 739 13 62

Oddział Psychiatryczny stacjonarny (całodobowy)
Adres: Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia w Pruszkowie, ul. Partyzantów 2/4, 05-802 Pruszków
Lokalizacja: Oddział II AB
Kontakt do oddziału: gabinet lekarski: tel. 22 739 14 48
                        gabinet pielęgniarski: tel. 22 739 12 41
Lekarz kierujący oddziałem: dr Anna Opawska
Lokalizacja: Oddział XI
Lekarz kierujący oddziałem: dr Joanna Araśniewicz
Kontakt do oddziału: gabinet lekarski: tel. 22 739 12 96,
   gabinet lekarski: tel. 22 739 12 98,
                                      gabinet pielęgniarski: tel. 22 739 12 94,
   gabinet pielęgniarski: tel. 22 739 12 97

Do oddziału przyjmowani są pacjenci pełnoletni z chorobami psychicznymi, u których objawy choroby lub ich nawrót, uniemożliwia leczenie ambulatoryjne lub występuje zagrożenie życia pacjenta lub życia i zdrowia innych osób.

Formy pomocy: diagnostyka psychiatryczno-psychologiczna, farmakoterapia, psychoedukacja, zebrania społeczności terapeutycznej, trening asertywności, relaksacja, dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Pobyt na Oddziale psychiatrycznym stacjonarnym (całodobowym) ma na celu wyeliminowanie niekorzystnych objawów choroby i poprawę samopoczucia oraz funkcjonowania indywidualnego i społecznego.

Przyjęcia do Oddziału stacjonarnego (poprzez Izbę Przyjęć w MSCZ):
 • ze skierowaniem przez lekarza prowadzącego z poradni zdrowia psychicznego, zespołu leczenia środowiskowego, oddziału dziennego lub lekarza POZ
 • w stanach nagłych – bez skierowania lub po interwencji Pogotowia Ratunkowego