CZP

Centrum Zdrowia Psychicznego

 

Pacjenci mieszkający na terenie miasta Pruszkowa, powiatu pruszkowskiego, gminy Podkowa Leśna i dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, którzy po raz pierwszy chcą skorzystać ze świadczeń opieki psychiatrycznej powinni zgłosić się do jednego z dwóch Punktów Zgłoszeniowo-Koordynacyjnych (PZK) – adresy poniżej.

Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny to miejsce, w którym pacjenci:
– mogą uzyskać informację o zakresie działania centrum i możliwości uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej,
– otrzymują wstępną ocenę potrzeb zdrowotnych,
– uzgadniają termin przyjęcia ze wskazaniem miejsca uzyskania niezbędnego świadczenia psychiatrycznego w przypadkach pilnych (nie później, jak 72 godziny od chwili zgłoszenia),
– uzyskują informacje na temat miejsca uzyskania niezbędnego świadczenia z zakresu pomocy społecznej, w przypadkach tego wymagających,
– otrzymują świadczenia w zakresie opieki zdrowotnej.

Adresy punktów zgłoszeniowo-koordynacyjnych:

 1. Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia w Pruszkowie, ul. Partyzantów 2/4, 05-802 Pruszków
  Lokalizacja: budynek V
  Kontakt telefoniczny: 22 739 14 26
  Kontakt mailowy: czp.pzk.pruszkow@mscz.pl
  Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek: 8.00 – 18.00
 2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Victi Sp. z o.o. Plac Czerwca 1976 roku nr 3 02-495 Warszawa – Ursus
  Lokalizacja: Poradnie Specjalistyczne
  Kontakt telefoniczny: 22 250 08 83
  Kontakt mailowy: victi@victi.pl
  Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek: 8.00 – 18.00

Do punktów zgłoszeniowo-koordynacyjnych można również kierować zapytania mailowe, adresy umieszczone są powyżej.

Kierownik CZP: dr n. med. Iwona Patejuk-Mazurek, specjalista psychiatra, specjalista terapii środowiskowej
Przyjmuje interesantów: poniedziałek – godz. 9.00 – 10.00, piątek – godz. 13.00 – 14.00, tel. 22 739 10 02

W Centrum Zdrowia Psychicznego udzielane są świadczenia w:
Poradni Zdrowia Psychicznego,
Zespole Leczenia Środowiskowego,
Oddziałach Dziennych,
Oddziałach Ogólnopsychiatrycznych całodobowych.Poradnia Zdrowia Psychicznego
Adres: Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia w Pruszkowie, ul. Partyzantów 2/4, 05-802 Pruszków (Tworki)
Lokalizacja: budynek V
Kontakt telefoniczny: 22 739 14 26
Koordynator: dr Ewa Śniecińska-Bączkowska, lekarz specjalista psychiatra, tel. 22 739 14 26

Do Poradni Zdrowia Psychicznego przyjmowani są pacjenci pełnoletni z chorobami i zaburzeniami psychicznymi (z wyjątkiem leczenia uzależnień i leczenia chorób otępiennych).
Formy pomocy: Porady i konsultacje psychiatryczne, psychologiczne, terapia indywidualna, konsultacje dla rodzin, psychoedukacja dla rodzin i pacjentów.

W ramach CZP pracują również Poradnie Zdrowia Psychicznego zlokalizowane w:
Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej VICTI – Poradnia Zdrowia Psychicznego, Plac Czerwca 1976 roku nr 3, Warszawa – Ursus, tel. 22 250 08 84, 22 250 08 83
Samodzielnym Publiczny Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie – Poradnia Zdrowia Psychicznego, ul. Drzymały 19/21, Pruszków, tel. 572 664 592

PZP w MSCZ w Pruszkowie (Tworki):
poniedziałek – środa 8:00 – 18:00
czwartek – piątek 8:00 – 15:00

PZP ul. Drzymały w Pruszkowie:
poniedziałek – środa: 8.00 – 20:00
czwartek – piątek 8:00 – 15:00

PZP Victi – Warszawa-Ursus:
poniedziałek: 17:15 – 19:15
wtorek: 16:00 – 20:00
środa: 11:00-15:00
czwartek: 15:00-19:00 

Zespół Leczenia Środowiskowego
Adres: Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia w Pruszkowie, ul. Partyzantów 2/4, 05-802 Pruszków
Lokalizacja: budynek V
Kontakt telefoniczny do Punktu Zgłoszeniowo-Koordynacyjnego: tel. 22 739 13 62 lub bezpośrednio do Zespołu Leczenia Środowiskowego: tel. 22 739 10 74.
Godziny pracy: poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:05

Zespół Leczenia Środowiskowego obejmuje opieką pacjentów pełnoletnich z doświadczeniem choroby psychicznej, w szczególności pacjentów:
– bez wskazań do hospitalizacji psychiatrycznej, pozostających ze względów terapeutycznych w środowisku domowym
– pacjentów, którzy zakończyli leczenie w oddziale całodobowym lub dziennym, ale wymagają dalszych intensywnych oddziaływań psychoterapeutycznych, farmakologicznych i rehabilitacyjnych

W ramach ZLŚ nie leczymy pacjentów:
– posiadających bezwzględne wskazania do hospitalizacji psychiatrycznej całodobowej (bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia chorego lub jego otoczenia),
– niezdolnych do samodzielnego funkcjonowania, którzy nie mają opieki zapewniającej sprawy bytowe,
– uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych,
– z rozpoznanym otępieniem.

Formy pomocy: porady i konsultacje psychiatryczne, działania psychoterapeutyczne, rehabilitacja psychiatryczna, psychoedukacja dla rodzin i pacjentów.
W zależności od stanu zdrowia pacjenta leczenie odbywa się w domu chorego lub w siedzibie CZP.

Przyjęcia do ZLŚ:
– z wnioskiem o objęcie opieką pacjent może zgłosić się sam, może tego dokonać lekarz prowadzący z poradni zdrowia psychicznego lub lekarz przy wypisie z oddziału całodobowego albo dziennego, a także rodzina pacjenta lub pracownik opieki społecznej. Do przyjęcia konieczne jest skierowanie od lekarza (może być od lekarza POZ),
– leczenie środowiskowe odbywa się po kwalifikacyjnym badaniu przeprowadzonym przez koordynatora leczenia środowiskowegoOddział Dzienny Psychiatryczny
Adres: Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia w Pruszkowie, ul. Partyzantów 2/4, 05-802 Pruszków
Lokalizacja: Budynek przy wjeździe na teren Szpitala od ul. Sadowej
Kontakt telefoniczny do Oddziału Dziennego:
– sekretariat: tel. 22 739 14 22
– gabinet zabiegowy (pielęgniarski): tel. 22 739 14 81
– gabinety lekarskie: tel. 22 739 14 80, 22 739 12 22, 22 739 14 55
Godziny pracy: poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:05

W Oddziale Dziennym leczone są osoby ubezpieczone w NFZ.

Do Oddziału Dziennego Psychiatrycznego przyjmowani są Pacjenci pełnoletni z zaburzeniami psychicznymi, którzy mają trudności w funkcjonowaniu (osobistym, rodzinnym, zawodowym).

Pobyt w oddziale ma na celu poprawę funkcjonowania indywidualnego i społecznego, poprawę samopoczucia, redukcję objawów i zapobieganie nawrotom choroby.

Formy pomocy: psychoterapia grupowa, terapia zajęciowa, drama, psychoedukacja, trening asertywności, filmoterapia, trening relaksacyjny, literaturoterapia, terapia ruchem, arteterapia, trening poznawczy, zajęcia integracyjne, rozmowy indywidualne.

Kwalifikacja do Oddziału Dziennego odbywa się na podstawie skierowania od lekarza-skierowanie do szpitala psychiatrycznego na Oddział Dzienny Psychiatryczny (kod resortowy skierowania: 2700).

Przyjęcie do oddziału odbywa się po kwalifikacji w zaplanowanym terminie.

Uzgodnienie terminu kwalifikacji do oddziału dziennego psychiatrycznego:
– gabinety lekarskie: tel. 22 739-14-55, 22 739-14-80, 22 739-12-22
– sekretariat: tel. 22 739-14-22

W ramach Oddziału Dziennego Psychiatrycznego funkcjonuje zespół leczenia zaburzeń nerwicowych i osobowości. Więcej informacji na stronie internetowej Zespołu: https://tworki.eu/zespol-leczenia-zaburzen-nerwicowych-i-osobowosci/
Informacje telefoniczne w gabinecie lekarskim pod numerem tel. 22 739-12-22Oddział Psychiatryczny stacjonarny (całodobowy)
Adres: Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia w Pruszkowie, ul. Partyzantów 2/4, 05-802 Pruszków
Lokalizacja: Oddział II AB
Kontakt do oddziału:
– gabinet lekarski: tel. 22 739 14 48
– gabinet pielęgniarski: tel. 22 739 12 41


Lekarz kierujący oddziałem: dr Anna Opawska
Lokalizacja: Oddział XI
Lekarz kierujący oddziałem: dr Joanna Araśniewicz
Kontakt do oddziału:
– gabinet lekarski: tel. 22 739 12 96,
– gabinet lekarski: tel. 22 739 12 98,
– gabinet pielęgniarski: tel. 22 739 12 94,
– gabinet pielęgniarski: tel. 22 739 12 97

Do oddziału przyjmowani są pacjenci pełnoletni z chorobami psychicznymi, u których objawy choroby lub ich nawrót, uniemożliwia leczenie ambulatoryjne lub występuje zagrożenie życia pacjenta lub życia i zdrowia innych osób.

Formy pomocy: diagnostyka psychiatryczno-psychologiczna, farmakoterapia, psychoedukacja, zebrania społeczności terapeutycznej, trening asertywności, relaksacja, dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Pobyt na Oddziale psychiatrycznym stacjonarnym (całodobowym) ma na celu wyeliminowanie niekorzystnych objawów choroby i poprawę samopoczucia oraz funkcjonowania indywidualnego i społecznego.

Przyjęcia do Oddziału stacjonarnego (poprzez Izbę Przyjęć w MSCZ):
– ze skierowaniem przez lekarza prowadzącego z poradni zdrowia psychicznego, zespołu leczenia środowiskowego, oddziału dziennego lub lekarza POZ,
– w stanach nagłych – bez skierowania lub po interwencji Pogotowia Ratunkowego