Umowa cywilno-prawna 0,5 etatu, Umowa o pracę
Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia
Opublikowano 3 lata temu

Cechy oferty pracy

Stanowisko

Pielęgniarka Medycyny Pracy

Wymagania

– Wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka lub położna (licencjat lub tytuł magistra). – Aktualne prawo wykonywania zawodu pielęgniarki. – Tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa Medycyny Pracy. – Doświadczenie zawodowe na stanowisku pielęgniarki medycyny pracy. – Dobra organizacja pracy, inicjatywa, oraz umiejętność pracy pod presją czasu. – Umiejętności interpersonalne.

Obowiązki

– Planowanie i koordynacja badań profilaktycznych pracowników MSCZ, uzgadnianie terminu i zakresu badań. – Współdziałanie z pracodawcą w procesach rozpoznawania i oceny czynników występujących w środowisku pracy oraz sposoby wykonywania prac mogących mieć ujemny wpływ na zdrowie, – Przeprowadzanie wywiadu środowiskowego w zakresie epidemiologii , chorób zawodowych i aktualnego stanu zdrowia, dokonywanie badań przedlekarskich pracowników: pomiar ciśnienia krwi, wzrostu i wagi, badanie ostrości wzroku, – Wykonywanie zabiegów pielęgniarskich zleconych przez lekarza w tym szczepień ochronnych, – Prowadzenie dokumentacji pracowniczej w zakresie medycyny pracy, – Sporządzanie dokumentacji statystycznej z zakresu przeprowadzanych badań profilaktycznych.

Dokumenty

CV zawierające przebieg pracy zawodowej oraz przebieg nauki kandydata; Świadectwa potwierdzające kwalifikacje kandydata; Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa w ochronie zdrowia pracujących

Aplikuj

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o kontakt pod nr telefonu 22 758 63 71 lub przesłanie CV na adres sekretariat@mscz.pl.