Oferta NFZ

Umowy z NFZ


Lp. Kod zakresu świadczeń Zakres świadczeń

Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

1 04.4742.021.02 Leczenie alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji)
2 04.4730.021.02 Świadczenia w psychiatrii sądowej w warunkach podstawowego zabezpieczenia dla dorosłych
3 04.4732.021.02 Świadczenia w psychiatrii sądowej w warunkach wzmocnionego zabezpieczenia dla dorosłych
4 04.4700.021.02 Świadczenia psychiatryczne dla dorosłych
5 04.4712.021.02 Świadczenia psychogeriatryczne
6 04.4900.008.03 Świadczenia w izbie przyjęć szpitala
7 04.2700.020.02 Świadczenia dzienne psychiatryczne dla dorosłych
8 04.2712.020.02 Świadczenia dzienne terapii uzależnienia od alkoholu
9 04.4704.021.02 Leczenie zaburzeń nerwicowych dla dorosłych
10 04.1744.007.02 Świadczenia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu
11 04.4740.001.02 Leczenie uzależnień, w tym świadczenia terapii uzależnienia od alkoholu
12 04.2730.001.02 Leczenie środowiskowe (domowe)
13 04.5172.003.02 Świadczenia opiekuńczo-lecznicze psychiatryczne dla dorosłych
14 04.1700.001.02 Świadczenia zdrowia psychicznego dla dorosłych