Oferta NFZ

Umowy z NFZ


Lp. Kod zakresu świadczeń Zakres świadczeń

Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

1 04.4742.021.02 Leczenie alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji)
2 04.4730.021.02 Świadczenia w psychiatrii sądowej w warunkach podstawowego zabezpieczenia
3 04.4732.021.02 Świadczenia w psychiatrii sądowej w warunkach wzmocnionego zabezpieczenia
4 04.4700.021.02 Świadczenia psychiatryczne dla dorosłych
5 04.4712.021.02 Świadczenia psychogeriatryczne
6 04.4900.008.03 Świadczenia w izbie przyjęć szpitala
7 18.2700.400.02 Świadczenia dzienne psychiatryczne dla dorosłych w CZP
8 04.2712.020.02 Świadczenia dzienne terapii uzależnienia od alkoholu
9 04.1744.007.02 Świadczenia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu
10 04.4744.001.02 Świadczenia terapii uzależnienia od alkoholu stacjonarnie
11 18.2730.400.02 Leczenie środowiskowe (domowe) w CZP
12 04.5172.003.02 Świadczenia opiekuńczo-lecznicze psychiatryczne dla dorosłych
13 18.1700.400.02 Świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych w CZP
14 18.9900.400.03 Świadczenie opieki zdrowotnej w CZP
15 18.9900.401.03 Świadczenie opieki zdrowotnej w CZP na rzecz DPS
16 19.0319.801.02 Szczepienie przeciwko SARS-CoV-2 w punkcie szczepień bez transportu pacjenta
17 02.7250.072.02 Badania rezonansu magnetycznego (RM)