Odwiedziny

Odwiedziny Pacjentów w MSCZ


Jednym z podstawowych uprawnień Pacjentów jest prawo do odwiedzin oraz opieki pielęgnacyjnej osób bliskich. W Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia w Pruszkowie odwiedziny, za zgodą Pacjenta, odbywają się w oddziałach szpitalnych we wszystkie dni tygodnia.

Zalecane godziny odwiedzin to:
  • w dni powszednie od 12:30 do 19:00
  • w niedziele, święta i dni ustawowo wolne od pracy od 10:00 do 18:30


Ordynatorzy i kierownicy komórek organizacyjnych w poszczególnych oddziałach mogą wprowadzić tu dodatkowe ograniczenia godzinowe, mieszczące się w ramach godzin wskazanych powyżej.

Dzieci do lat 14 mogą odwiedzać osoby hospitalizowane tylko pod opieką osób dorosłych po uzgodnieniu z Lekarzem Kierującym Oddziałem.

Odwiedzanie Pacjentów odbywa się za ich dorozumianą zgodą. Zgodnie z wolą pacjenta i na jego żądanie prawo do jego odwiedzania może być ograniczone lub całkowicie zniesione w stosunku do osób przez niego wskazanych.

Odwiedzających Gości prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi regulacjami dotyczącymi pory składania wizyt oraz o przestrzeganie zaleceń personelu medycznego, tak aby nie zakłócać pracy oddziału, a przede wszystkim spokoju pozostałych chorych.