CZP II

Centrum Zdrowia Psychicznego IIPacjenci mieszkający na terenie powiatu grodziskiego i żyrardowskiego, z wyłączeniem gminy Podkowa Leśna, którzy po raz pierwszy chcą skorzystać ze świadczeń opieki psychiatrycznej powinni zgłosić się do jednego z dwóch Punktów Zgłoszeniowo-Koordynacyjnych (PZK) – adresy poniżej.

Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny to miejsce, w którym pacjenci:

mogą uzyskać informację o zakresie działania Centrum i możliwościach uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej. Otrzymują wstępną ocenę potrzeb zdrowotnych, uzgadniają termin przyjęcia do specjalisty zgodnie z ustalonym planem opieki. W przypadkach pilnych termin wyznaczany jest nie później niż 72 godziny od chwili zgłoszenia.

Adresy punktów zgłoszeniowo-koordynacyjnych:

1. PZK – Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia w Grodzisku Mazowieckim,
ul. Żydowska 19, III piętro, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.

Kontakt telefoniczny: 48 691 901 721
Kontakt mailowy: czp2@mscz.pl
Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek: 8.00 – 18.00

2. PZK – Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Sp. z o.o.
Lokalizacja: ul. Limanowskiego 30, 96-300 Żyrardów, budynek PZP
Kontakt telefoniczny: 46 854 32 57, lub 48 515 410 081
Kontakt mailowy: sekretariat@szpitalzyrardow.pl
Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek: 8.00 – 18.00

W Centrum Zdrowia Psychicznego II udzielane są świadczenia w:
– Poradni Zdrowia Psychicznego, Punkcie Zgłoszeniowo-koordynacyjnym
– Psychiatrycznym Zespole Leczenia Środowiskowego
– Oddziale Dziennym
– Oddziale Ogólnopsychiatrycznym całodobowym

Poradnia Zdrowia Psychicznego:
Do Poradni Zdrowia Psychicznego przyjmowani są pacjenci pełnoletni z chorobami i zaburzeniami psychicznymi (z wyjątkiem leczenia uzależnień i leczenia chorób otępiennych, oraz osób ze stopniem upośledzenia umysłowego w stopniu umiarkowanym i znacznym).

Formy pomocy: Porady i konsultacje psychiatryczne, psychologiczne, psychoterapia indywidualna oraz grupowa, konsultacje dla rodzin, psychoedukacja dla rodzin i pacjentów.

W ramach CZP II pracują również Poradnie Zdrowia Psychicznego zlokalizowane w:
Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej NEUROMEDYKA – ul. Okrzei 51C, 96-300, Żyrardów tel. 46 855 84 84 oraz ul. Spółdzielcza 36, 96-300 Żyrardów,tel. 46 854 12 16
pn. 8.00-20.00, wt. 8.00-20.00, śr. 8.00-20.00, czw. 8.00-20.00, pt. 8.00-14.00
Kierownik poradni: mgr Piotr Sarnowski
Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Sp. z o.o., ul. Bolesława Limanowskiego 30, 96-300 Żyrardów tel. 46 855 20 11.
pn 8.00-20.00, wt 8.00-19.05, śr 8.00-19.30, czw 8.00-18.00, – pt 8.00-19.05
Kierownik poradni: Marzena Piwowarska

Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia w Grodzisku Mazowieckim,
ul. Żydowska 19, III piętro, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.
Kontakt telefoniczny: 48 691 901 721
poniedziałek – środa 8:00 – 18:00
czwartek – piątek 8:00 – 15:00
koordynator poradni: lek. med. Ivan Rudakou
tel. 697 063 153

Psychiatryczny Zespół Leczenia Środowiskowego:
Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia w Grodzisku Mazowieckim, ul. Żydowska 19, III piętro, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.
Godziny pracy: poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:05
Koordynator leczenia środowiskowego: mgr Aneta Wróblewska
tel. 48 691 901 721

Psychiatryczny Zespół Leczenia Środowiskowego obejmuje opieką pacjentów pełnoletnich z doświadczeniem choroby psychicznej, w szczególności pacjentów:
pozostających ze względów terapeutycznych w środowisku domowym pacjentów, którzy zakończyli leczenie w oddziale całodobowym lub dziennym, ale wymagają dalszych intensywnych oddziaływań psychoterapeutycznych, farmakologicznych i rehabilitacyjnych.

W ramach PZLŚ nie leczymy pacjentów:
posiadających bezwzględne wskazania do hospitalizacji psychiatrycznej całodobowej (bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia chorego lub jego otoczenia), niezdolnych do samodzielnego funkcjonowania, którzy nie mają opieki zapewniającej sprawy bytowe uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych z rozpoznanym otępieniem oraz osób ze stopniem upośledzenia umysłowego w stopniu umiarkowanym i znacznym.

Formy pomocy: porady i konsultacje psychiatryczne, działania psychoterapeutyczne indywidualne i grupowe, rehabilitacja psychiatryczna, psychoedukacja dla rodzin i pacjentów.

W zależności od stanu zdrowia pacjenta leczenie odbywa się w domu lub w siedzibie PZLŚ.

Przyjęcia do PZLŚ:
Z wnioskiem o objęcie opieką pacjent może zgłosić się sam, może tego dokonać lekarz prowadzący z poradni zdrowia psychicznego lub lekarz przy wypisie z oddziału całodobowego albo dziennego, a także rodzina pacjenta lub pracownik opieki społecznej. Do przyjęcia konieczne jest skierowanie od lekarza (może być od lekarza POZ)

leczenie środowiskowe odbywa się po kwalifikacyjnym badaniu przeprowadzonej rozmowy, decyzją koordynatora leczenia środowiskowego.

Oddział Dzienny Psychiatryczny:

  1. MSCZ w Grodzisku Mazowieckim ul. Żydowska 19, III piętro. Godziny pracy: poniedziałek – piątek: 8:00 – 14:00
    tel. 48 691 901 721
  2. Centrum Zdrowia Mazowsza Zachodniego Sp. z o.o., ul. Bolesława Limanowskiego 30, 96-300 Żyrardów tel. 46 855 20 11
    poniedziałek-piątek 8.00-14.00
    Kierownik oddziału: lek. med. Marzena Piwowarska

Do Oddziału Dziennego przyjmowani są Pacjenci pełnoletni z chorobami psychicznymi, którzy mają trudności w funkcjonowaniu (osobistym, rodzinnym, zawodowym).

Pobyt w oddziale ma na celu poprawę funkcjonowania indywidualnego i społecznego, poprawę samopoczucia, redukcję objawów i zapobieganie nawrotom choroby.

Formy pomocy: farmakoterapia, psychoterapia grupowa i indywidualna, dla osób potrzebujących wsparcia terapia zajęciowa, aktywizacja społeczna, drama, psychoedukacja, trening asertywności, filmoterapia, relaksacja, biblioterapia, terapia ruchem, arteterapia, trening poznawczy, zajęcia integracyjne.

Kwalifikacja do Oddziału Dziennego (zgłoszenie w PZK):
– odbywa się na podstawie skierowania od lekarza.
Przyjęcie do oddziału odbywa się po kwalifikacji i wyznaczeniu terminu.
Uzgodnienie terminu kwalifikacji w Punkcie Zgłoszeniowo-Koordynacyjnym


Oddział Ogólnopsychiatryczny stacjonarny (całodobowy):
Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia w Pruszkowie, ul. Partyzantów 2/4, 05-802 Pruszków
Lokalizacja: Oddział II DE
Kontakt do oddziału: gabinet lekarski: tel. 22 739 13 05
gabinet pielęgniarski: tel. 22 739 14 89
Kierownik oddziału: prof. dr hab. n. med. Agata Szulc, specjalista psychiatra.

Do oddziału przyjmowani są pacjenci pełnoletni z chorobami psychicznymi, u których objawy choroby lub ich nawrót uniemożliwia leczenie ambulatoryjne lub występuje zagrożenie życia pacjenta lub życia i zdrowia innych osób.

Formy pomocy: diagnostyka psychiatryczno-psychologiczna, farmakoterapia, psychoedukacja, zebrania społeczności terapeutycznej, trening asertywności, relaksacja, dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Pobyt w Oddziale psychiatrycznym stacjonarnym (całodobowym) ma na celu wyeliminowanie niekorzystnych objawów choroby i poprawę samopoczucia oraz funkcjonowania indywidualnego i społecznego.

Przyjęcia do Oddziału stacjonarnego poprzez Izbę Przyjęć w MSCZ:

ze skierowaniem przez lekarza prowadzącego z poradni zdrowia psychicznego, psychiatrycznego zespołu leczenia środowiskowego, oddziału dziennego lub lekarza POZ.

W stanach nagłych – bez skierowania, lub po interwencji Pogotowia Ratunkowego.

Kierownik CZP II: dr n. med. Jonathan Britmann, specjalista psycholog kliniczny, specjalista terapii środowiskowej, terapeuta środowiskowy, certyfikowany superwizor i psychoterapeuta.