Cennik bad. lab.

Cennik badań laboratoryjnych


Lp. Rodzaj badania Cena za badanie
1 Badanie ogólne moczu wraz z oceną mikroskop. osadu 10,00 zł
2 Białko całkowite w moczu 6,00 zł
3 Glukoza w moczu 6,00 zł
4 Morfologia (C55) 8,00 zł
5 Morfologia + rozmaz mikroskopowy 15,00 zł
6 Oznaczanie odsetka retikulocytów 8,00 zł
7 Odczyn Biernackiego – OB – 5,00 zł
8 Czas protrombinowy (PT), INR 10,00 zł
9 Czas kaolinowo – kefalinowy (APTT) 8,00 zł
10 D-dimery 25,00 zł
11 Fibrynogen 10,00 zł
12 Białko całkowite 6,00 zł
13 Rozdział elektrof. Białek w sur. (Proteinogram) 20,00 zł
14 Bilirubina całkowita 7,00 zł
15 Cholesterol całkowity 7,00 zł
16 Cholesterol HDL w surowicy 7,00 zł
17 Triglicerydy 6,00 zł
18 Lipidogram (CHOL,HDL,TG,LDL-wyl, WSKATER) 15,00 zł
19 Glukoza 0 5,00 zł
20 Glukoza 1H 5,00 zł
21 Glukoza 2H 5,00 zł
22 Kreatynina w surowicy 6,00 zł
23 Kwas moczowy w surowicy 6,00 zł
24 Mocznik 6,00 zł
25 Aminotransferaza alaninowa (ALT) 6,00 zł
26 Aminotransferaza asparaginianowa (AST) 6,00 zł
27 Amylaza w surowicy 6,00 zł
28 Amylaza w moczu 6,00 zł
29 Fosfataza kwaśna całkowita (ACP) 10,00 zł
30 Fosfataza alkaliczna (ALP) 8,00 zł
31 Gamma-glutamylotranspeptydaza (GGTP) 8,00 zł
32 Kinaza kreatynowa (CK) 8,00 zł
33 Kinaza kreatynowa-izoenzym sercowy (CK-MB) aktywn. 13,00 zł
34 Sód w surowicy 6,00 zł
35 Potas w surowicy 6,00 zł
36 Lit 20,00 zł
37 Wapń całkowity w surowicy 7,00 zł
38 Wapń zjonizowany 10,00 zł
39 Fosfor nieorganiczny w surowicy 7,00 zł
40 Magnez w surowicy 7,00 zł
41 Żelazo w surowicy 7,00 zł
42 Całkowita zdolność wiązania żelaza (TIBC) 12,00 zł
43 ASO (test ilościowy) 12,00 zł
44 Czynnik reumatoidalny (RF) – ilość 8,00 zł
45 Białko C-reaktywne (CRP) – ilościowe 10,00 zł
46 Test kiłowy – przesiewowy w surowicy (WR) 8,00 zł
47 Test kiłowy – przesiewowy w surowicy w PMR (WR) 8,00 zł
48 Test ciążowy 15,00 zł
49 Helicobacter pylori – p/c lgG 25,00 zł
50 Mononukleoza – test lateksowy 12,00 zł
51 HBs – antygen HBs (WZW typu B) 20,00 zł
52 HBs – p/c przeciw HBs (WZW typu B) 30,00 zł
53 HCV – p/c przeciw HCV (WZW typu C) 27,00 zł
54 HIV – wirus HIV test przesiewowy (p/c anty-HIV 1/2, antygen p24) 35,00 zł
55 Tyreotropina (TSH) trzeciej generacji (TRAb) 14,00 zł
56 Wolna trijodotyronina (FT3) 16,00 zł
57 Wolna tyroksyna (FT4) 16,00 zł
58 P/c przeciw peroksydazie tarczycowej (ATPO) 30,00 zł
59 P/c antytyreoglobulinowe (ATG) 34,00 zł
60 Testosteron 18,00 zł
61 Progesteron 18,00 zł
62 Estradiol (E2) 18,00 zł
63 Kortyzol 20,00 zł
64 Prolaktyna (PRL) 18,00 zł
65 Folikulotropina (FSH) 18,00 zł
66 Hormon luteinizujący LH 18,00 zł
67 DHEA dehydroepiandrostendion 35,00 zł
68 DHEA S siarczan dehydroepiandrostendionu 35,00 zł
69 17-OH progesteron 29,00 zł
70 Rubella (różyczka) – p/c IgG 25,00 zł
71 Rubella (różyczka) – p/c IgM 27,00 zł
72 CMV – wirus cytomegalii p/c IgG 25,00 zł
73 CMV – wirus cytomegalii p/c IgM 30,00 zł
74 Borelioza – p/c IgG 42,00 zł
75 Borelioza – p/c IgM 42,00 zł
76 Immunoglobulina Ig A w surowicy 19,00 zł
77 Immunoglobulina Ig G w surowicy 19,00 zł
78 Immunoglobulina Ig M w surowicy 19,00 zł
79 CA -125 (marker nowotworowy) 25,00 zł
80 CA 19-9 25,00 zł
81 CA – 15-3 (marker nowotworowy ) 25,00 zł
82 Witamina B12 28,00 zł
83 Kwas foliowy 28,00 zł
84 Troponina I 25,00 zł
85 Tyreoglobulina TG 20,00 zł
86 Grupa krwi, Rh 25,00 zł
87 Grupa krwi z wpisem do karty (2 oznaczenia) 55,00 zł
88 Identyfikacja przeciwciał odpornościowych 20,00 zł
89 PSA Całkowity 25,00 zł
90 Kał – badanie ogólne i ocena resztek pokarmowych 10,00 zł
91 Bad. kału w kierunku pasożytów (jedno oznaczenie) 10,00 zł
92 Kał lamblie met. enzymatyczną ELISA 23,00 zł
93 Wykryw. krwi utaj. w kale (met. immunochemiczną) 15,00 zł
94 Toxoplazma gondi – p/c IgG 30,00 zł
95 Toxoplazma gondi – p/c IgM 30,00 zł
96 EBV wirus Epsteina Barr antygen VCA p/c IgG(mononukleoza) 43,00 zł
97 EBV wirus Epsteina Barr antygen VCA p/c IgM(mononukleoza) 43,00 zł
98 Mocz – posiew 30,00 zł
99 Albumina 5,00 zł
100 Lipazaw 10,00 zł
101 Hemoglobina glikowana HBA1C 20,00 zł
102 Insulina 20,00 zł
103 Insulina 1 H 75 20,00 zł
104 Insulina 2 H 75 20,00 zł
105 Karbamazepina 30,00 zł
106 Kwas walproinowy 30,00 zł
107 Witamina D3 ( 1,25 ( OH )2 D3 ) 65,00 zł
108 Witamina D3 ( 25 OHD3 Total ) 55,00 zł
109 Borelioza – p/c IgG met. Western – Blot sur. 100,00 zł
110 Borelioza – p/c IgM met. Western – Blot sur. 100,00 zł
111 Dehydrogenaza mleczanowa LDH 6,00 zł
112 Czas trombinowy TT 6,00 zł
113 Ferretyna 19,00 zł
114 Homocysteina sur 30,00 zł
115 Transferyna 25,00 zł
116 Przeciwciała przeciwreceptorowi TSH (TRAb) 60,00 zł
117 Prolaktyna (PRL) 1h MCP 18,00 zł
118 Prolaktyna (PRL) 2h MCP 18,00 zł
119 Identyfikacja p/c – Alloprzeciwciał w RCKiK 135,00 zł
120 Androstedion 40,00 zł
121 HCG –beta gonadotropina kosmówkowa w surowicy 25,00 zł