Przechowywanie zwłok

Przechowywanie zwłok


Przechowanie zwłok w chłodni, zmarłego w Szpitalu jest bezpłatne do 72 godzin.
W przypadku przechowywania przez okres dłuższy niż 72 godziny, zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U.2011.112.654) dopuszcza się pobieranie opłaty od osób i instytucji za przechowywanie zwłok.

CENNIK:
  • powyżej 72 godzin opłata za przechowanie zwłok wynosi 50 PLN + 8%VAT za dobę