Psychogeriatryczny

Oddział Psychogeriatryczny IV


Oddział psychogeriatryczny zabezpiecza leczenie pacjentów po 60-tym roku życia. W oddziale przebywają pacjenci z rozpoznaniem organicznych zaburzeń lękowych, schizofrenii, zaburzeń urojeniowych, zespołów otępiennych, psychoz organicznych, organicznych zaburzeń nastroju, zaburzeń afektywnych. Zgodnie z umową z NFZ pacjenci przebywają w oddziale nie dłużej niż 12 tygodni. Oddział zapewnia całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską. W skład personelu wchodzą również: psycholog, terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta oraz konsultanci.