Główna

Misja: Przyjazny Szpital

Pomoc dla uchodźców z Ukrainy
Informacja będzie udzielana w języku ukraińskim pod numerem telefonu +48 697 063 154 w dni robocze w godzinach 8.00-15.00.
Konsultacje będą udzielane w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia w Pruszkowie ul. Partyzantów 2/4 – budynek Centrum Zdrowia Psychicznego
(wjazd samochodem od ul. Sadowej, dogodny dojazd kolejką WKD – przystanek Tworki),
w dniach:
– środa godz. 14.00-18.00
– piątek godz. 8.00-15.00
.

Akredytacja Ministra Zdrowia

Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w dniu 22.09.2015 roku uzyskało Certyfikat Akredytacyjny przyznany przez Ministra Zdrowia w oparciu o rekomendacje Rady Akredytacyjnej.
W procesie akredytacji Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia skorzystało z projektu „Bezpieczny Szpital – Bezpieczny pacjent”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS.

W 2019 roku Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia przeszło pozytywnie kolejny Przegląd Akredytacyjny, przeprowadzony przez Zespół wizytatorów Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ).
W oparciu o decyzję Rady Akredytacyjnej, Minister Zdrowia ponownie przyznał Certyfikat Akredytacyjny na kolejne 3 lata.
Certyfikat Akredytacyjny jest dowodem zaufania w zakresie jakości udzielanych świadczeń.
16 maja 2019 roku Minister Zdrowia podpisał Certyfikat nr: 2019/27 potwierdzając tym samym, że Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia, nadal spełnia standardy akredytacyjne dla lecznictwa szpitalnego.