Główna

Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza brał udział w projekcie „E-zdrowie dla Mazowsza 2”

Misja: Przyjazny Szpital

 

 

Akredytacja Ministra Zdrowia

Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w dniu 22.09.2015 roku uzyskało Certyfikat Akredytacyjny przyznany przez Ministra Zdrowia w oparciu o rekomendacje Rady Akredytacyjnej.
W procesie akredytacji Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia skorzystało z projektu „Bezpieczny Szpital – Bezpieczny pacjent”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS.

 

W 2019 roku Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia przeszło pozytywnie kolejny Przegląd Akredytacyjny, przeprowadzony przez Zespół wizytatorów Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ).
W oparciu o decyzję Rady Akredytacyjnej, Minister Zdrowia ponownie przyznał Certyfikat Akredytacyjny na kolejne 3 lata.
Certyfikat Akredytacyjny jest dowodem zaufania w zakresie jakości udzielanych świadczeń.
16 maja 2019 roku Minister Zdrowia podpisał Certyfikat nr: 2019/27 potwierdzając tym samym, że Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia, nadal spełnia standardy akredytacyjne dla lecznictwa szpitalnego.