Psychiatryczne

Oddziały psychiatryczne w MSCZ


Oddziały Centrum to 19 oddziałów, które zapewniają całdobową opiekę osobom z zaburzeniami psychicznymi i schorzeniami neurologicznymi wraz ze świadczeniami w zakresie diagnostyki.

Ponadto, w ramach pomocy pozaszpitalnej funkcjonują dwa oddziały dzienne, pododdział dzienny zaburzeń nerwicowych oraz Psychiatryczny Zespół Leczenia Śodowiskowego.

Wszystkie oddziały są objęte umową z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Oddział Profil Liczba łóżek Telefon
IAB Psychiatria sądowa o podstawowym zabezpieczeniu 44 (22) 739 12 85
IIAB Ogólnopsychiatryczny 32 (22) 739 12 41
IIDE Ogólnopsychiatryczny 34 (22) 739 14 89
IIFK Ogólnopsychiatryczny 55 (22) 739 14 88
III Ogólnopsychiatryczny 37 (22) 739 12 61
VI Ogólnopsychiatryczny 40 (22) 739 13 35
VIIA Ogólnopsychiatryczny 35 (22) 739 14 07
XI, XIA Ogólnopsychiatryczny 30 (22) 739 12 94
XIV Ogólnopsychiatryczny 33 (22) 739 13 13
IV Psychogeriatria 38 (22) 739 13 59
IC Oddział detoksykacji alkoholowej 18 (22) 739 12 81
ID Psychiatria sądowa o wzmocnionym zabezpieczeniu 38 (22) 739 12 79
X (WOTUiW) Terapia uzależnienia od alkoholu 70 (22) 739 12 20
ZOL – VIII, XII, XV Całodobowa opieka psychiatryczna 140 (22) 739 12 91
Dzienny Psychiatryczny Formy pomocy pozaszpitalnej 75 (22) 739 14 81
(22) 739 12 23
Dzienny odwykowy Terapia uzależnienia od alkoholu 15 (22) 739 12 20
Psychiatryczny Zespół Leczenia Środowiskowego Formy pomocy pozaszpitalnej 120 (22) 739 10 74
Psychiatryczny Zespół Leczenia Środowiskowego II Formy pomocy pozaszpitalnej 100 (22) 739 10 74
Oddział dzienny Psychiatryczny CZPII Formy pomocy pozaszpitalnej 22 (22) 739 10 742