Psychiatryczne

Oddziały psychiatryczne w MSCZ


Oddziały Centrum to 19 oddziałów, które zapewniają całdobową opiekę osobom z zaburzeniami psychicznymi i schorzeniami neurologicznymi wraz ze świadczeniami w zakresie diagnostyki.

Ponadto, w ramach pomocy pozaszpitalnej funkcjonują dwa oddziały dzienne, pododdział dzienny zaburzeń nerwicowych oraz Psychiatryczny Zespół Leczenia Śodowiskowego.

Wszystkie oddziały są objęte umową z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Oddział Profil Liczba łóżek Telefon
IAB Psychiatria sądowa o podstawowym zabezpieczeniu 44 (22) 739 12 85
IIAB Ogólnopsychiatryczny 32 (22) 739 12 41
IIDE Ogólnopsychiatryczny 34 (22) 739 14 89
IIFK Ogólnopsychiatryczny 60 (22) 739 14 88
III Ogólnopsychiatryczny 37 (22) 739 12 61
VI Ogólnopsychiatryczny 42 (22) 739 13 35
VIIA Ogólnopsychiatryczny 42 (22) 739 14 41
XI Ogólnopsychiatryczny 30 (22) 739 12 94
XIV Ogólnopsychiatryczny 35 (22) 739 13 13
IV AB Psychogeriatria 38 (22) 739 12 32
IC Detoksykacja alkoholowa 18 (22) 739 12 81
ID Psychiatria sądowa o wzmocnionym zabezpieczeniu 38 (22) 739 12 79
X (WOTUW) Terapia uzależnienia od alkoholu 70 (22) 739 12 20
VIII, XII, XV
ZOL
Całodobowa opieka psychiatryczna 140 (22) 739 12 91
Dzienny Psychiatryczny z Pododdziałem Dziennym
Zaburzeń Nerwicowych
Formy pomocy pozaszpitalnej 75 (22) 739 14 81
(22) 739 12 23
Dzienny Odwykowy Terapia uzależnienia od alkoholu 15 (22) 739 12 20
Psychiatryczny Zespół Leczenia Środowiskowego Formy pomocy pozaszpitalnej 120 (22) 739 10 74