Staż, praktyki

Staż, praktyki


Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie prowadzi następujące staże i praktyki:

– Staże lekarskie podyplomowe w zakresie psychiatrii.
– Staże lekarskie kierunkowe w zakresie psychiatrii.
– Staże i praktyki studenckie.
– Staże dla absolwentów uczelni o profilu psychologicznym.
– Staże w zakresie psychologii i psychoterapii.
– Praktyki i staże dla stażystów psychoterapii uzależnień

Informacje w sprawie staży lekarskich:
Telefon: 22 739 13 50

Informacje w sprawie staży i praktyk dla studentów i absolwentów uczelni:
Telefon: 22 739 10 68
22 739 10 74

Informacje w sprawie staży i praktyk psychoterapii uzależnień:
Telefon: 22 758 68 09