Oświadczenie opiekuna

Oświadczenie opiekuna

,,OŚWIADCZENIE OSOBY BIORĄCEJ POD OPIEKĘ PACJENTA NA CZASOWY POBYT POZA SZPITALEM”

Formularz do pobrania przez członków rodziny lub opiekunów nie będących członkiem rodziny, biorących pod opiekę pacjenta, wobec którego jest stosowany środek zabezpieczający w stopniu podstawowym, na czasowy pobyt poza szpitalem.