Dyrekcja

Dyrekcja Szpitala


Dyrektor Naczelny:
Czesław Ducki

Sekretariat Dyrektora:
Tel: 22 739 10 35
E-mail: sekretariat@mscz.pl