ODP

Psychiatryczny oddział dzienny


Oddział Dzienny Psychiatryczny
Adres: Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia w Pruszkowie, ul. Partyzantów 2/4, 05-802 Pruszków
Lokalizacja: Budynek przy wjeździe na teren Szpitala od ul. Sadowej.
Kontakt telefoniczny do Oddziału Dziennego:
– sekretariat: tel. 22 739 14 22
– gabinet zabiegowy (pielęgniarski): tel. 22 739 14 81
– gabinety lekarskie: tel. 22 739 14 80, 22 739 12 22, 22 739 14 55
Godziny pracy: poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:05

W Oddziale Dziennym leczone są osoby ubezpieczone w NFZ.

Do Oddziału Dziennego Psychiatrycznego przyjmowani są Pacjenci pełnoletni z zaburzeniami psychicznymi, którzy mają trudności w funkcjonowaniu (osobistym, rodzinnym, zawodowym).

Pobyt w oddziale ma na celu poprawę funkcjonowania indywidualnego i społecznego, poprawę samopoczucia, redukcję objawów i zapobieganie nawrotom choroby.

Formy pomocy: psychoterapia grupowa, terapia zajęciowa, drama, psychoedukacja, trening asertywności, filmoterapia, trening relaksacyjny, literaturoterapia, terapia ruchem, arteterapia, trening poznawczy, zajęcia integracyjne, rozmowy indywidualne.

Kwalifikacja do Oddziału Dziennego odbywa się na podstawie skierowania od lekarza-skierowanie do szpitala psychiatrycznego na Oddział Dzienny Psychiatryczny (kod resortowy skierowania: 2700).

Przyjęcie do oddziału odbywa się po kwalifikacji w zaplanowanym terminie.

Uzgodnienie terminu kwalifikacji do oddziału dziennego psychiatrycznego:
– gabinety lekarskie: tel. 22 739-14-55, 22 739-14-80, 22 739-12-22
– sekretariat: tel. 22 739-14-22

W ramach Oddziału Dziennego Psychiatrycznego funkcjonuje zespół leczenia zaburzeń nerwicowych i osobowości. Więcej informacji na stronie internetowej Zespołu: https://tworki.eu/zespol-leczenia-zaburzen-nerwicowych-i-osobowosci/
Informacje telefoniczne w gabinecie lekarskim pod numerem tel. 22 739-12-22