Informacje dla Pacjentów oraz ich bliskich

Informacje dla Pacjentów oraz ich bliskich


W związku z ogłoszeniem przez administrację publiczną złagodzenia przepisów dotyczących funkcjonowania w przestrzeni publicznej wprowadzonych w związku z zagrożeniem epidemicznym wywołanym wirusem SARS-CoV-2 oraz Rekomendacjami Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych, od dnia 04.06.2020r w sytuacjach szczególnych, po wyrażeniu zgody przez Lekarza Kierującego Oddziałem/ Kierownika Oddziału dopuszcza się obecność:
  • osób bliskich dla pacjenta
  • przedstawicieli organów administracji publicznej sprawujących nadzór i kontrolę oraz innych podmiotów, których uprawnienia wynikają z prawa powszechnie obowiązującego
  • konsuli
  • przedstawicieli ambasad


Lekarze Kierujący Oddziałem/ Kierownicy Oddziału wyznaczają miejsce i rodzaj środków ochrony indywidualnej dla pacjenta oraz pozostałych osób wymienionych powyżej.

Wszystkie osoby odwiedzające zobowiązane są do mycia i odkażania rąk oraz stosowania obowiązujących w Oddziałach MSCZ zasad sanitarno- epidemiologicznych.

Nadal zostaje utrzymany do odwołania zakaz:
  • udzielania przepustek
  • wychodzenia pacjentów poza teren Szpitala