Usługi medyczne

Usługi medycznePobyt w Oddziałach Ogólnopsychiatrycznych – wg kosztu osobodnia.
Koszt hospitalizacji w oddziałach ogólnopsychiatrycznych wynika z ilości dni hospitalizacji oraz wartości uśrednionych rzeczywistych kosztów osobodnia w oddziałach.

Koszt osobodnia wynosi 379,00 zł (stawka VAT – zw.).


Pobyt w Oddziale Psychogeriatrycznym – wg kosztu osobodnia.
Koszt hospitalizacji w powyższym oddziale wynika z ilości dni hospitalizacji oraz wartości rzeczywistych kosztów osobodnia w oddziale.

Koszt osobodnia wynosi 505,00 zł (stawka VAT – zw.).Pobyt w Oddziale Detoksykacji Alkoholowej – wg kosztu osobodnia.
Koszt hospitalizacji w powyższym oddziale wynika z ilości dni hospitalizacji oraz wartości rzeczywistych kosztów osobodnia w oddziale.

Koszt osobodnia wynosi 426,00 zł (stawka VAT – zw.).Obserwacja sądowo – psychiatryczna w oddziale psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu.
Kalkulacja kosztów oparta na kosztach rodzajowych poniesionych w danym okresie.

Koszt osobodnia obserwacji sądowo – psychiatrycznej wynosi 383,72 zł + 23% VATObserwacja sądowo – psychiatryczna w oddziale Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnień.
Kalkulacja kosztów oparta jest na kosztach rodzajowych poniesionych w danym okresie.

Koszt osobodnia obserwacji sądowo – psychiatrycznej wynosi 355,00 zł + 23% VATObserwacja sądowo – psychiatryczna w oddziałach Ogólnopsychiatrycznych oraz w Oddziale Psychiatrii Sądowej o Podstawowym Zabezpieczeniu.
Kalkulacja kosztów oparta jest na kosztach rodzajowych poniesionych w danym okresie.

Koszt osobodnia obserwacji sądowo – psychiatrycznej wynosi 265,00 zł + 23% VATHospitalizacja w ramach udzielania świadczeń ratujących życie – wg kosztu osobodnia.

Koszt osobodnia wynosi 426,00 zł (stawka VAT – zw.)Pobyt w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym – wg kosztu osobodnia.
Koszt hospitalizacji w oddziale dziennym psychiatrycznym wynika z ilości dni pobytu oraz wartości uśrednionych rzeczywistych kosztów osobodnia.

Koszt osobodnia wynosi 165,00 zł (stawka VAT – zw.)