ZP/AM/22/2020 – Wykonywanie nadzoru inwestorskiego robót budowlanych wielobranżowych, usług oraz dostaw i montażu pierwszego wyposażenia na inwestycji pod nazwą „Przystosowanie budynku nr 41 dla potrzeb Oddziału Dziennego” – ETAP II na terenie MSCZ

Link do pobrania: tworki.eu/pliki/2020_12_18_nadzor_dzienny_zal.2.docx

Opublikował: Zamówienia Publiczne

Ostatnia zmiana: