ZO/MT/32/2021 – Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni niskiej na osi głównej alei MSCZ, w związku z realizacją projektu Budżetu Obywatelskiego Mazowsza pn. „Rewitalizacja i modernizacja terenu wokół szpitala w Tworkach”.

Opublikował: Zamówienia Publiczne

Ostatnia zmiana: