ZO/MT/14/2021- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, decyzji, pozwoleń oraz sprawowania nadzoru w ramach zadania pn. „Rewitalizacja i modernizacja terenu wokół szpitala w Tworkach” realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.

Opublikował: Zamówienia Publiczne

Ostatnia zmiana: