ZO/DB/45/2022 – Modernizacja podziemnych linii kablowych zasilających 9 budynków zlokalizowanych w północno-zachodniej części terenu Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.

Opublikował: Zamówienia Publiczne

Ostatnia zmiana: