ZO/BR/8/2023 – Dostawa artykułów hydraulicznych na potrzeby Działu Logistyki w celu prowadzenia konserwacji urządzeń oraz instalacji sanitarnej w budynkach szpitalnych w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia  im. prof. Jana Mazurkiewicza z siedzibą w Pruszkowie

Opublikował: Zamówienia Publiczne

Ostatnia zmiana: