ZO/PB/13/2021 – Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, decyzji, pozwoleń oraz sprawowania nadzoru autorskiego w ramach zadania pn.”Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego dla mieszkańców powiatu pruszkowskiego” realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.

Opublikował: Zamówienia Publiczne

Ostatnia zmiana: