ZO/MT/9/2021 „Wykonanie robót budowlano-montażowych, dostawa i montaż podestu dla zadania „Przystosowanie budynku nr 56 dla potrzeb Działu Farmacji Szpitalnej, w ramach etapu II przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Przystosowanie budynku nr 41 dla potrzeb Oddziału Dziennego”

Opublikował: Zamówienia Publiczne

Ostatnia zmiana: