ZO/MT/7/2023 – Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, pozwoleń oraz sprawowania nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Modernizacja budynku nr 90 Prosektorium”

Opublikował: Zamówienia Publiczne

Ostatnia zmiana: