ZO/DB/40/2022 – MODERNIZACJA I ADAPTACJA BUDYNKÓW MSCZ – DOKUMENTACJA PRZEDPROJEKTOWA. Wykonanie ekspertyzy w zakresie analizy efektywności aktualnego wykorzystania budynku na potrzeby udzielania świadczeń medycznych oraz koncepcji optymalizacji takiego wykorzystania (w tym możliwość realizacji nowych obiektów) na terenie MSCZ

Opublikował: Zamówienia Publiczne

Ostatnia zmiana: