ZO/DB/36/2022 – Pełnienie kompleksowego wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie

Opublikował: Zamówienia Publiczne

Ostatnia zmiana: