ZO/DB/32/2022 – Poprawa bezpieczeństwa użytkowego i funkcjonalnego w Oddziale Leczenia Uzależnień – bud. 36 poprzez wymianę instalacji zasilających i oświetleniowych sal pacjentów i pozostałych pomieszczeń wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi. Nadzór inwestorski w branży elektrycznej.

Opublikował: Zamówienia Publiczne

Ostatnia zmiana: