ZO/DB/27/2022 – Pełnienie kompleksowego wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Przebudowa (modernizacja) węzła cieplnego W-1 w ramach II Etapu zadania pn. Modernizacja węzła cieplnego w budynku nr 25, Pawilon II na terenie Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie”.

Opublikował: Zamówienia Publiczne

Ostatnia zmiana: