Nabór wniosków stypendialnych

2 września 2022 0 Comments

Szanowni Państwo,

Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie informuje, że Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego prowadzi nabór wniosków stypendialnych na rok akademicki 2022/2023, dedykowanych dla studentów kształcących się na kierunkach pielęgniarstwo, położnictwo i ratownictwo medyczne.

Program stypendialny skierowany jest do studentów III roku studiów pierwszego stopnia, kształcących się na jednym z wyżej wymienionych kierunków. Jednym z warunków otrzymania stypendium jest zobowiązanie się przez studentów do podjęcia zatrudnienia, przez okres co najmniej 3 lat, na stanowisku osoby wykonującej zawód medyczny w wojewódzkim podmiocie leczniczym.

Szczegóły dotyczące realizowanego programu stypendialnego, w tym kryteria naboru oraz zasady składania wniosków i przyznawania stypendiów znajdują się na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl w zakładce „Załatw sprawę” ->” Zdrowie i polityka społeczna” -> „Stypendia dla medyków”.