ZP/MŁ/9/2022 – Dostawa materiałów biurowych i piśmienniczych oraz papieru ksero na potrzeby oddziałów Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:  https://portal.smartpzp.pl/mscz

Opublikował: Zamówienia Publiczne

Ostatnia zmiana: