ZP/MŁ/7/2021 – Świadczenie usług całodziennego żywienia pacjentów Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://portal.smartpzp.pl/mscz

Opublikował(a): Zamówienia Publiczne

Ostatnia zmiana: