ZP/AM/9/2023 – Dostawa chusteczek jednorazowych do mycia i dezynfekcji małych powierzchni oraz podręcznego sprzętu, na potrzeby dla MSCZ

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:  https://portal.smartpzp.pl/mscz

Opublikował: Zamówienia Publiczne

Ostatnia zmiana: