ZP/AM/9/2021 – Dostawa produktów przeznaczonych do higieny i pielęgnacji oraz utrzymania czystości pomieszczeń i urządzeń na potrzeby Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://portal.smartpzp.pl/mscz

Opublikował: Zamówienia Publiczne

Ostatnia zmiana: