ZP/AM/8/2022 – Usunięcie awarii wraz z odtworzeniem części kanalizacji deszczowej na terenie MSCZ

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:  https://portal.smartpzp.pl/mscz

Opublikował(a): Zamówienia Publiczne

Ostatnia zmiana: