ZP/AM/7/2021 – Dostawa preparatów do mycia i dekontaminacji skóry i błon śluzowych oraz dezynfekcji małych powierzchni i podręcznego sprzętu, na potrzeby Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://portal.smartpzp.pl/mscz

Opublikował: Zamówienia Publiczne

Ostatnia zmiana: