ZP/AM/5/2022 – Przebudowa (modernizacja) węzła cieplnego W-1 w ramach II etapu realizacja zadania pn. „Modernizacja Węzła Cieplnego w budynku nr 25, Pawilon II, na terenie Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie”

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://portal.smartpzp.pl/mscz

Opublikował: Zamówienia Publiczne

Ostatnia zmiana: