ZP/AM/4/2022 – Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, decyzji, pozwoleń oraz sprawowania nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Przebudowa Pawilonu III”

Z odnośnikiem: Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:  https://portal.smartpzp.pl/mscz

Opublikował: Zamówienia Publiczne

Ostatnia zmiana: