ZP/ AM/25/2022 – Modernizacja podziemnych linii kablowych zasilających 9 budynków, zlokalizowanych w północno-zachodniej części terenu Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:  https://portal.smartpzp.pl/mscz

Opublikował: Zamówienia Publiczne

Ostatnia zmiana: