ZP/ AM/24/2023 – Dostawa i montaż systemu przywoławczego w ramach Programu: Profilaktyka agresji – bezpieczeństwo pacjenta i personelu w MSCZ w Pruszkowie – etap I

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:  https://portal.smartpzp.pl/mscz

Opublikował: Zamówienia Publiczne

Ostatnia zmiana: