ZP/ AM/24/2022 – Dostawa i montaż wyposażenia meblowego dla budynku nr 41 oraz do Pawilonu X w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:  https://portal.smartpzp.pl/mscz

Opublikował: Zamówienia Publiczne

Ostatnia zmiana: