ZP/AM/23/2022 – Świadczenie usług dozoru i ochrony mienia Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:  https://portal.smartpzp.pl/mscz

Opublikował: Zamówienia Publiczne

Ostatnia zmiana: