ZP/AM/22/2022 – Świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych pochodzenia medycznego z Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:  https://portal.smartpzp.pl/mscz

Opublikował: Zamówienia Publiczne

Ostatnia zmiana: