ZP/AM/21/2022 – Dostawa macierzy wraz z oprogramowaniem zabezpieczającym system wirtualizacji szpitala oraz wdrożenie

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:  https://portal.smartpzp.pl/mscz

Opublikował: Zamówienia Publiczne

Ostatnia zmiana: