ZP/ AM/19/2023 – Dostawa licencji Bazy Danych wraz z migracją środowiska bazodanowego systemu HIS oraz jego aktualizacja do najnowszej wersji

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:  https://portal.smartpzp.pl/mscz

Opublikował: Zamówienia Publiczne

Ostatnia zmiana: