ZP/AM/17/2021 – Dostawa i instalacja aparatu USG o parametrach zgodnych ze specyfikacją techniczną i szkolenia użytkowników tego aparatu.

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://portal.smartpzp.pl/mscz

Opublikował: Zamówienia Publiczne

Ostatnia zmiana: