ZP/AM/16/2022 – Poprawa bezpieczeństwa użytkowego i funkcjonalnego w Oddziale Leczenia Uzależnień – bud. 36, poprzez zagospodarowanie terenu rekreacji zewnętrznej

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:  https://portal.smartpzp.pl/mscz

Opublikował: Zamówienia Publiczne

Ostatnia zmiana: