ZP/AM/14/2022 Poprawa bezpieczeństwa użytkowego i funkcjonalnego w Oddziale Leczenia Uzależnień – bud. 36, poprzez wymianę instalacji zasilających i oświetleniowych sal pacjentów i pozostałych pomieszczeń wraz z towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:  https://portal.smartpzp.pl/mscz

Opublikował: Zamówienia Publiczne

Ostatnia zmiana: